sobota, 8 października 2016

Miłość do wszystkiego jest możliwa?

Znajdź w sobie miejsce, które zawsze się o Ciebie zatroszczy, znajdź Swoje Wielkie Serce. 

Jesteśmy w niezwykle kluczowym procesie Wzrostu ludzkiej Świadomości na Ziemi. 
Każdy ma szanse wybrać drogę prawdy, bądź iluzji.
Nie jestem żadnym znawcą tematów duchowych, ani nie jestem nikim szczególnym dla tego świata. Pani Nikt, która zmęczyła się światem i weszła do własnego wnętrza odnajdująć spokój, jedność, szczęście i potęgę Miłości. Zatroszczyłam się o siebie samą, a świat pięknie zaczyna troszczyć się o mnie. 
Kiedy Raz zakosztujesz Nektaru Uniwersalnej Miłości już nie będziesz chciał wracać w chaosu i przestrzeni słabej osobowości, która karmi się miłością zewnętrzną rosnąc tylko w egoiźmie i zaspakajania rządz. Nie tylko materialnych, bo również duchowych. W duchowości zarówno łatwo się zagubić , dokarmiając swoje duchowe- ego. 
Tylko czyści w Duchu Zobaczą Królestwo Niebieskie. 
Pokora. Szacunek. Braterstwo. Jedność z Bliźnimi. 
To coś, co powinno stać się stanem naszej nowej osobowości. 
Ponieważ pomagając bliżniemu, pomagasz sobie w istocie, bo zaiste Tym Samym Jesteś. 
Dlatego gdy wypływają ze mnie słowa, które mogą komuś posłużyć jako mały drogowskaz - śpiewam je, bo głęboko w sercu wiem, że pomagając każdej istocie dostrzec nawet przez chwilę- siebie samego, pomagam tylko sobie wrócić szybciej do Domu. 

Miłość do Bliźniego to Miłość do Siebie Samego w czystości swojego serca, więc jest to także wysoka asertywność i wiedza, czym jest dobro, bez potrzeby poświęcania siebie na rzecz innych i życia ich iluzjami. 

Rozróżniajmy zatem Boski Przejaw naszej osobowości, ze zwykłymi sdążeniami ego, które są wymuszane i narzucane, które chce coś znaczyć w oczach innych, któe szuka poklasku i wrzasku... Wiele ludzi jak twierdzi czyni ogromne dobro i miłosierdzie dla ludzi, a tak na prawdę wspiera swoje własne mniemanie o sobie i często jakieś akcje ANTY , które wzmacniają trucizne szerzącą się, dolewając oliwy do ognia.  Jeżeli chcesz wspierać POKÓJ na świecie, stań się pokojem i nauczaj pokoju. Tylko pokojowym słowem i duchem stworzymy ten świat lepszym <3

Stajesz się Mistrzem tego, co nauczasz, Stajesz Się tym, co dajesz sobą. Dlatego niech z Twych ust nie wychodzi osąd, niech nie wychodzi pogarda do kogoś.... a nawet jak taka myśl już się narodzi- nie potępiaj siebie... popatrz sercem na siebie i na Istotę.

Nauczono nas krytyki, porównywania się, nauczono nas STRACHU.
Przez strach o przetrwanie - wchodzimy w związki dla iluzji bezpieczeństwa, pracujemy w miejscach bez aspiracji, ścigamy się z innymi, widzimy wszystko w pryzmacie niedoborów- na wzystko za mało wszystkiego za mało. Uczono nas starchu od zawsze- w szkołach, w mediach, w kościołach, w pracy- wszędzie panuje STRACH. Ludzie przestali ufać- ufać Życiu, ufać Naturze, ufać SOBIE...
Dlatego wybacz sobie, że uwierzyłeś temu co oferowano zewnętrznie. Wybacz sobie, że błądziłeś, że zapominałeś. Nie osądzając siebie, nie będziesz więcej chciał nikogo osądzić, jednak także nie pozwolisz szerzyć zła w Twoim obliczu, bo jesteś Wojownikiem Serca, Światła i wiesz, co jest słuszne i co wypływa z Miłości Boga, wiesz co jest iluzją.
A przynajmniej uczysz sie tego każdego dnia :)


2 komentarze: